Events
Publications
Contact
Home
Exhibitions
   
Present
     
   
Upcoming
   
   
   

SV nedanför

Kristina Müntzing & Kalle Brolin (January 23 - February 8, 2015)

Curators: Nina Slejko & Conny Blom

CAC Landskrona is proud to present an exhibition with Malmö based artists Kristina Müntzing and Kalle Brolin.

Kristina Müntzing (b. 1973) is a multi-disciplinary artist exhibiting internationally in venues such as Encuentro quadrienal, Medin, Colombia; NCCA, Samara, Russia; the Gothenburg Biennale; the Shiryaevo Bienale for contemporary art, Shiryaevo, Russia; Växjö Konsthall; Kalmar Art Museum; Gallery Arnstedt, in Östra Karup and  ANNAELLE Gallery, Stockholm.
At CAC Landskrona Müntzing will show Panoramadingdong, a reinvention of the landscape panorama, updated to contemporary times using images from well known brands of consumer products in place of romantic brush strokes in oil. As Sunday afternoon trips to the countryside have been replaced by visits to the mall, so has the serene meadows in Müntzing's work been replaced by elements of commercial imagery. The stylized result leaves little to the imagination and we are left with pure surface.

Kalle Brolin (b. 1968)  is an artist and writer whose work has been exhibited internationally in venues such as Alternativa in Gdansk; Kulturhuset in Stockholm; Kalmar Art Museum;  the Gothenburg Biennale; the Bucarest Biennale and the Liverpool Biennale.
At CAC Landskrona Brolin will show a new video work titled Face. The work refers to a newspaper photograph of an illegal demonstration which took place in the city Helsingborg in 1990, when environmental activists temporarily blocked traffic on the freeway. Near the edge of the photograph, Kalle Brolin is visible. 25 years later he’s trying to find the photograph in an archive of microfilms, and while searching for the photo he narrates his memories and interpretations of what occurred when it was taken. The video is followed by a short Epilogue, recorded in Istanbul in 2009

Brolin

Muntzing

In 2011 Müntzing and Brolin founded the solar powered outdoor cinema The Sunshine Socialist Cinema, which screens art videos and produces small scale exhibitions. In 2015 work with the solar powered cinema continues, with projects in Mozambique and participation in the quadriennale Encuentros in Medellín, Colombia.

http://www.kristinamuntzing.com/
http://www.kallebrolin.com/
https://sunshinesocialistcinema.wordpress.com/
 
SV

CAC Landskrona presenterar stolt en utställning med de Malmö-baserade konstnärerna Kristina Müntzing och Kalle Brolin.

Kristina Müntzing (född 1973) är en internationellt verksam konstnär som arbetar i många medier. Hon har ställt ut på exempelvis Kiasma  - Museet för nutidskonst i Helsingfors; NCCA i Samara, Ryssland, Göteborgs internationella konstbiennal; Shiryaevo-biennalen; Växjö konsthall; Kalmar konstmuseum; Gallery Arnstedt, i Östra Karup och  AnnaElle Gallery i Stockholm.
Hos CAC Landskrona kommer Müntzing visa Panoramadingdong ett uppdaterat panoramalandskap där bildelement från välkända konsumtionsvaror ersätter penseldrag i oljefärg. På samma sätt som söndagsutflykter i naturen på senare år har ersatts av besök på köpcentrum, så har pittoreska vyer i Müntzings verk ersatts av landskapsmotiv hämtade från logotyper och kommersiell design. Det stiliserade resultatet lämnar inget åt fantasin och kvar står vi med renodlad yta.

Kalle Brolin (född 1968)  är en internationellt verksam konstnär och skribent som har ställt ut på bland annat Alternativa i Gdansk; Kulturhuset i Stockholm; Kalmar konstmuseum;  Göteborgs internationella konstbiennal; Bukarest-biennalen och Liverpool-biennalen.
Under utställningen på CAC Landskrona kommer Brolin visa det nya videoverket Face. Verket kretsar kring ett tidningsfoto av en olaglig demonstration som ägde rum i Helsingborg 1990, då miljöaktivister genomförde en blockad av en motortrafikled. I kanten av fotot syns Kalle Brolin. 25 år senare försöker han hitta fotot i ett mikrofilmsarkiv, och redogör under letandet för sina minnen och tolkningar av vad som hände när bilden togs. Videon åtföljs av en kort epilog, inspelad i Istanbul 2009.

2011 grundade Müntzing och Brolin den solcellsdrivna utomhusbion Sunshine Socialist Cinema, som visar konstvideo och producerar småskaliga utställningar. Under och 2015 fortsätter arbetet med solcellsbion, bl.a. med projekt i Moçambique och i Colombia.

http://www.kristinamuntzing.com/
http://www.kallebrolin.com/
https://sunshinesocialistcinema.wordpress.com/

 

   
 
supported by   cac    
 
  cac    
       
 

cac