Events
Publications
Contact
Home
Exhibitions
   
Present
     
   
Upcoming
   
   
   

SV nedanför

Neither Big, Nor Glossy (August 19 - 28, 2016)

click for photo documentation

Artists:
Kristina Bengtsson (1979 SE) & Lotten Pålsson (1977 SE), Erik Berglin (1980 SE), Viktor Bernik (1971 SI), Alexander Gutke (1971 SE), Roni Horn (1955 US), IRWIN (1983 SI), Peter Miller (1978 US), Jonathan Monk (1969 UK), Kristina Müntzing (1973 SE), Trevor Paglen (1974 US) and Klara Sax (1997 USA).

Curated by Nina Slejko Blom & Conny Blom

Invited to curate a satellite exhibition for the Landskrona Photofestival on a very tiny budget, we decided to make a challenge of it and set off to bring to town a relevant and exciting assembly of artists and artworks and create a vibrant platform for critical and creative reflections. CAC Bukovje Landskrona makes it a point to show the world that art is not, contrary to common believes, only about money. Nor that big sums are necessarily needed to show it. This said, nothing at all would be possible without the generosity and enthusiasm of the participating artists.

Timothy Persons of Aalto University School of Art, Design and Architecture in Helsinki once told us to make sure our artists’ portfolios were big and glossy, preferably in A2 format or bigger. Perhaps we would now be rich, famous and too important to do semi-volunteer work for Landskrona Photo festival had we taken his advice seriously. But we never had a choice. We found his tip ridiculous, and coming from a mouth of a trend-setting influential professional, also very sad. A nice package can be a handy commercial tool, but in art it should be the content that matters. (Not to mention that for artists coming from a worker-class family printing the kind of portfolio that impresses various Timothys is completely out of the question, financially.) We can understand the commercial appeal. Beautifully mounted, large scale photographs can appear attractive, but without coherent conceptual, narrative or formal content such works fall flat. The scale of a work only speaks about the scale of the production budget, and we believe that it is impossible to measure ideas and content in monetary values. This is why we find it meaningful to do exhibitions under any circumstances, even if on shoestring budgets - we are convinced that art has the ability to build and sustain the health of any society, but for this a multitude of different voices is of outmost necessity. With our exhibition we want to provide a complement to the main program of the Photo Festival, both to show that it can be done, but even more importantly, to offer locals and visitors even more fantastic works of art. We are focusing on smaller works that are of a very high standard of artistic quality, and as usual with our exhibitions the works are selected purely because we like them, not because they confirm a curatorial claim.

The Exhibition is located on several sites throughout the city. Maps will be available at Landskrona Konsthall and Landskrona Museum during the exhibition, and as a pdf HERE.

 

 

irwin
IRWIN - Golden Smile, 2003

 

!!! Big thanks to all the artists and Nyhamn Salong och INKAWAY Lasermottagning, Hamnhotellet Kronan, Hotel Öresund, Trädgårdsgatans Conditori, Ateljé Bern och Stadhuset/Landskrona stad for their generous help with hosting our art !!!

trevor paglen Trevor Paglen - NSA (National Security Agency), 2014
 
klara sax Klara Sax - Roadkill, 2016
 
SV  

Neither Big, Nor Glossy

Medverkande konstnärer:
Kristina Bengtsson (1979 SE) & Lotten Pålsson (1977 SE), Erik Berglin (1980 SE), Viktor Bernik (1971 SI), Alexander Gutke (1971 SE), Roni Horn (1955 US), IRWIN (1983 SI), Peter Miller (1978 US), Jonathan Monk (1969 UK), Kristina Müntzing (1973 SE), Trevor Paglen (1974 US) och Klara Sax (1997 USA
).

Curatorer: Nina Slejko Blom & Conny Blom

När vi blev inbjudna att för en väldigt liten budget sammanställa en satellitutställning till Landskrona Foto Festival bestämde vi oss för att ta det hela som en utmaning. Vi ville samla spännande konstnärer och konstverk och skapa en levande plattform för kritiskt och kreativt tänkande. CAC Bukovje Landskrona gör en poäng av att visa världen att konst, tvärtemot vad många tror, inte bara handlar om pengar. Eller att det nödvändigtvis behövs stora summor för att visa konst. Med detta sagt skulle ingenting vara genomförbart utan den generositet och entusiasm som de deltagande konstnärerna visat.

Timothy Persons på Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur i Helsingfors sa en gång till oss att vi skulle se till att våra konstnärsportfolios var stora och glansiga, helst i A2-format eller större. Om vi tagit hans råd på allvar kanske vi nu hade varit rika, berömda och alldeles för viktiga för att arbeta som semi-volontärer för Landskrona Fotofestival. Men vi hade aldrig något val. Vi tyckte att hans rekommendationer var löjliga, och även sorgliga med tanke på att det kom från en trendsättande och inflytelserik person. Rent kommersiellt kan en trevlig förpackning vara praktisk, men inom konsten bör innehållet vara det viktiga. (För att inte nämna att det för konstnärer som kommer från arbetarfamiljer inte finns några ekonomiska möjligheter att trycka upp den typ av portfolios som kan imponera olika Timothys.) Vi kan förstå den kommersiella lockelsen. Vackert monterade storskaliga fotografier kan tyckas attraktiva, men sådana verk kan bli platta utan ett sammanhängande koncept, narrativ eller formmässigt innehåll. Skalan på ett verk säger endast något om vilken produktionsbudget man har och vi menar att det är omöjligt att mäta sådant som idéer och innehåll i produktionsvärden. Det är också skälet till att vi tycker att det känns meningsfullt att göra utställningar under nästan vilka villkor som helst, till och med om budgeten är ytterst begränsad. Vi är övertygade om att konsten har förmågan att bygga upp och underhålla ett samhälles välmående, men då är det av yttersta vikt att en mångfald av olika röster får höras. Med vår utställning vill vi erbjuda ett komplement till huvudprogrammet på Landskrona Fotofestival, för att visa att det är möjligt, men framför allt för att låta besökarna och lokalbefolkningen få se ännu fler fantastiska konstverk. Vi fokuserar på mindre verk som håller väldigt hög konstnärlig standard, och som vanligt med våra utställningar så är verken utvalda för att vi tycker om dem, inte för att bekräfta några curatoriska påståenden.

Utställningen visas i lokaler runt om i Landskrona. Kartor kan under utställningdagarna hämtas på Landskrona konsthall och Landskrona Museum, samt som pdf HÄR

!!! Ett stort tack till alla konstnärer, samt till Nyhamn Salong och INKAWAY Lasermottagning, Hamnhotellet Kronan, Hotel Öresund, Trädgårdsgatans Conditori, Stadshuset/Landskrona Stad, och Ateljé Bern för all hjälp med att presentera vår konst. !!!

 
supported by   cac    
 
  cac    
       
 

cac